Showing all 11 results

สปอร์ตไลท์ LED EVE

สปอร์ตไลท์ EVE แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งภายในบ้านเรือน สปอร์ตไลท์ LED EVE สามารถส่องสว่างในพื้นที่กว้างได้โดยแสงไม่มีผิดเพี้ยน มีนวัตกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีของ EVE

อีกทั้ง โคมไฟสปอร์ตไลท์ EVE ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารปรอท ไม่ปล่อยรังสีUVและรังสีอินฟราเรด ผ่านมาตรฐาน มอก. สปอร์ตไลท์ มีจำนวนวัตต์ตั้งแต่ 10w 20w 30w 50w 100w 150w 200w และรูปแบบหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ตามความต้องการ